Waarom peuteropvang

Spelen en ontwikkelen

Kinderen vinden het meestal heerlijk om af en toe ergens anders te mogen spelen. Bovendien is het goed voor uw peuter: als u uw kind naar de peuteropvang laat gaan, stimuleert u zijn/haar ontwikkeling. Er is speelgoed dat u thuis misschien niet heeft. Een peuterspeelgroep is ook goed voor de sociale vaardigheden van uw kind. Uw kind leert om rekening te houden met de andere kinderen in de groep. Het leert dat het soms alleen, soms met de pedagogisch medewerker en soms met de andere kinderen speelt. Uw kind leert om op een stoeltje in een kring te zitten en went eraan dat er regels zijn. Ook oefent uw peuter om zelf te zorgen voor materialen en bijvoorbeeld meegebracht drinken en een hapje. Al die ervaringen zorgen er voor dat de overgang naar de basisschool straks soepeler verloopt. De peuteropvang is er voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Ontmoeten

De peuteropvang is een plek om te spelen, een plek waar peuters en hun ouders elkaar kunnen ontmoeten. Wij organiseren een maal per jaar een informatieavond voor ouders. Daarin praten we elkaar bij over opvoedingskwesties en over de ontwikkeling van peuters.

Signaleren

De pedagogisch medewerker let goed op de ontwikkeling van uw kind. Zij is deskundig en kan dus ook signaleren als er reden tot zorg is. Meer hierover leest u onder Informatie voor Ouders.

Aandacht

Bij peuteropvang de Kleine Prinses speelt uw kind in een kleine groep van ongeveer 16 kinderen. Zo krijgt ieder kind de maximale aandacht. Iedere groep wordt geleid  door twee ervaren en gediplomeerde pedagogisch medewerkers.