Klachten

Heeft u een klacht over peuteropvang de Kleine Prinses? Blijft u er dan niet mee rondlopen. U kunt uw klachten bespreken met de pedagogisch medewerkers en kijken of u samen tot een oplossing kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de vertrouwenspersoon. Is de klacht niet binnen de stichting op te lossen, dan kunt u terecht bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. 

Download de klachtenprocedure voor meer informatie. Voor het klachtenformulier klikt u hier.