Huisregels

Kennismaken

Voor het eerst naar de peuteropvang gaan is een grote gebeurtenis in het leven van de peuter. Voor sommige kinderen is het de eerste scheiding van moeder. In overleg met de pedagogisch medewerkers kan moeder de eerste keer gerust een poosje langer bij haar kind blijven om het te laten wennen.

Brengen en halen

U kunt uw peuter ’s morgens brengen tussen 8.30 uur en 8.45 uur en weer ophalen om 11.45 uur. Wilt u vooral duidelijk afscheid van uw peuter nemen en bij het ophalen de pedagogisch medewerker duidelijk laten weten dat uw peuter weer meegaat?

Afwezigheid of ziekte

Is uw kind ziek of kan het niet aanwezig zijn, dan dient u de medewerkers vóór de aanvang van de dag in te lichten. Bij ziekte verzoeken wij u uw kind thuis te laten tot het besmettingsgevaar voorbij is. Wanneer iemand anders uw kind ophaalt, wilt u dit dan van te voren aan de medewerkers laten weten en vertel het uw kind bij het afscheid.

Bereikbaarheid ouders

Als u op een bepaalde morgen niet op u huisadres bereikbaar bent, wilt u dit dan doorgeven aan de medewerkers en aan hen een briefje geven met het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent?

Eten en drinken

De peuter mag ’s morgens wat te drinken meenemen naar de peuteropvang. Een koekje en wat fruit krijgen de peuters van de medewerkers. 

Naam

Wilt u tassen, jassen, bekers en deksels voorzien van de naam van uw kind? Wilt u ook zorgen voor een lusje aan de jas en voor een koord aan de handschoenen door de mouwen van de jas?

Zindelijkheid

Als uw kind nog niet zindelijk is, zorg dan dat uw kind een luier, doekjes en verschoning bij zich heeft. Wilt u dat ook doen als uw kind net zindelijk is?

Verjaardag

Op de peutergroep willen we aan de verjaardag van de peuters aandacht schenken d.m.v. een eenvoudige versiering, het zingen van liedjes e.d. Als u of uw peuter dat wil, mag er getrakteerd worden. Wilt u dit dan 1 week van te voren aan de medewerkers doorgeven? We stellen het op prijs als u geen snoep laat trakteren. In overleg met de medewerkers kunt u het tijdstip bepalen waarop u bij de verjaardagsviering kunt zijn. 

Verjaardag ouders

De peuters mogen voor hun jarige vader en moeder een cadeautje maken.