Aanmelding en plaatsing

Aanmelding

Aanmelding is mogelijk zodra uw peuter anderhalf jaar oud is. De minimum leeftijd voor toelating van uw kind is tweeënhalf jaar. 

U kunt uw kind bij ons aanmelden door dit aanmeldformulier in te vullen.

Plaatsing

Uw kind wordt ingeschreven na ontvangst van €10,00 inschrijfgeld op bankrekeningnummer NL53RABO0136346375 t.n.v. Stichting Reformatorische Peuterspeelzaal H.I.Ambacht o.v.v. de naam van uw kind. Uw inschrijving wordt na ontvangst van het inschrijfgeld door ons schriftelijk bevestigd.

We streven ernaar om uw kind te plaatsen in de door u gewenste maand. Uiterlijk een maand van te voren ontvangt u een schriftelijke uitnodiging, waarin de datum is vermeld waarop uw kind voor de eerste keer wordt verwacht.

Wanneer u van een aanbod tot plaatsing tweemaal geen gebruik gemaakt heeft, bijvoorbeeld omdat u vindt dat uw kind op dat moment toch nog niet aan de peuterspeelzaal toe is, komt uw aanvraag weer onder aan de wachtlijst te staan. Een medische of pedagogische indicatie kan een reden zijn tot het met voorrang plaatsen van uw peuter.

Intakegesprek

Een aantal weken voordat uw kind naar de peuteropvang gaat, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de pedagogisch medewerker. Dit gesprek vind meestal een week van te voren plaats.  Uw peuter mag ook mee komen om alvast eens een kijkje te nemen in de groep.